รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.พ. 2562 08:26:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
หลักทรัพย์
MACO
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. มาสเตอร์ แอด(listed)
โดย นาย นเรศ งามอภิชน
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.217% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 12.214% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย)(listed)
โดย นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ นาย ก๊ก อัน ลิม
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.651% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.306% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -67.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 46.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 46.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________