รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.พ. 2562 17:18:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ DNA
หลักทรัพย์
MORE
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ DNA
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) (DNA)
ชื่อบริษัทเดิม                     : บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทใหม่                     : บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : DNA
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : MORE
วันที่มีผล                      : 15 ก.พ. 2562
หมายเหตุ                      :
- ชื่อบริษัทใหม่ (อังกฤษ) MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
______________________________________________________________________