รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.พ. 2562 20:37:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์(listed)
โดย นาย อภิชาติ ปีปทุม
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.61% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น(listed)
โดย นาย ณัฐพล จุฬางกูร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ทาพาโก้(listed)
โดย นาย ประทีป ตั้งมติธรรม
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.97% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.61% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช(listed)
โดย CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE LTD
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.866% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________