รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ม.ค. 2562 17:05:00
หัวข้อข่าว
Trading Alert List Information
หลักทรัพย์
MALEE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Trading Alert List                


เรื่อง                        :
รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีระดับราคาและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมากจากช่วงก่อนหน้า 
และอยู่ระหว่างบริษัทชี้แจงข้อมูล (Trading Alert List)
หลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ Trading Alert List        : 30 ม.ค. 2562
ประจำวันที่
หลักทรัพย์                     : MALEE
 ราคาเปลี่ยนแปลง (%)                : 29.70
 มูลค่า (ลบ.)                    : 169.65
 ปริมาณ (หุ้น)                    : 17,724,900

หลักทรัพย์                     : PHOL
 ราคาเปลี่ยนแปลง (%)                : 16.38
 มูลค่า (ลบ.)                    : 103.98
 ปริมาณ (หุ้น)                    : 49,663,200
การดำเนินการตามมาตรการ               :
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อข่าว 'หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย'
หมายเหตุ                      :
 
______________________________________________________________________