รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ม.ค. 2562 09:52:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข่าวการเข้าซื้อหุ้น THCOM จากข่าวของ INTUCH
หลักทรัพย์
THCOM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข่าวการเข้าซื้อหุ้น THCOM จากข่าวของ INTUCH
ตามที่ปรากฎข่าวในหนังสือพิมพ์ ว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT 
อยู่ระหว่างขั้นตอนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) THCOM จากบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) INTUCH ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยเบื้องต้นมีการเสนอราคาซื้อขายอยู่ที่หุ้นละ 8.50 บาท
หลังจากนั้น CAT จะทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ THCOM นั้น
INTUCH ได้ชี้แจงข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แล้ว ตลาดหลักทรัพย์จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษา และ 
ติดตามข่าวดังกล่าว รายละเอียดปรากฎใน SETSMART เวลา. 9.04 น.
______________________________________________________________________