รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ม.ค. 2562 08:05:00
หัวข้อข่าว
BEX แจ้งรับ BOT20NA ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 14 มกราคม 2562
หลักทรัพย์
BEX
แหล่งข่าว
BEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                วันที่ 11/01/2562
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งประกาศผลการประมูลของ BOT20NA ดังนี้
พันธบัตร BOT20NA มีจำนวนวงเงินประมูล 27,441,000 หน่วย

ผลการประมูลที่ประมูลได้ 27,441,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 27,441.00 ล้านบาท
ทำให้มูลค่าคงค้างปัจจุบันเท่ากับ 85,526,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 85,526.00 ล้านบาท

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14/01/2562 เป็นต้นไป

หากผู้ลงทุนสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ www.set.or.th
______________________________________________________________________