รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ม.ค. 2562 08:48:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562
หลักทรัพย์
PLANB
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แพลน บี มีเดีย(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 04/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.021% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9951% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการ หุ้นของบมจ. มั่นคงเคหะการ(listed)
โดย บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด CASTLE PEAK DEVELOPMENTS LIMITED บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 25/12/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 11.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________