รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ธ.ค. 2561 08:05:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2561
หลักทรัพย์
TCC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นางสาว วิไล เจริญวิทู
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/12/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.23% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22/12/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 67.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 67.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________