รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ธ.ค. 2561 08:29:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ถือหุ้น DNA ศึกษาข้อมูลกรณี IFA เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติจำหน่ายหุ้นบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก
หลักทรัพย์
MORE
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) (DNA)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) (DNA) 
ศึกษาข้อมูลการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด (DRL) มูลค่า 168 ล้านบาท
ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการทำรายการ ทั้งนี้
ขอให้ผู้ถือหุ้นรักษาสิทธิของตนเองโดยเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา
10.00 น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________