รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ธ.ค. 2561 08:13:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561
หลักทรัพย์
BEC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ณุศาศิริ(listed)
โดย นางสาว นันทิดา กิตติอิสรานนท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/12/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.31% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บีอีซี เวิลด์(listed)
โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/12/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.45% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น(listed)
โดย นาย ปกรณ์ มงคลธาดา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/12/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.84% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.34% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________