รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2561 17:06:00
หัวข้อข่าว
SET News :สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนพฤศจิกายน 2561
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                ฉบับที่ 102 /2561
                                         7 ธันวาคม 2561

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนพฤศจิกายน 2561

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,641.80 จุด ลดลง 1.6% 
จากสิ้นเดือนก่อน และลดลง 6.4% จากสิ้นปี 2560 ซึ่งลดลงน้อยกว่าตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย
สำหรับมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนพฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ 41,585 ล้านบาท ลดลง
29.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิในเดือนพฤศจิกายน

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงจากสิ้นเดือนก่อน
เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงค่อนข้างรุนแรงในเดือนนี้
ประกอบกับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ส่งผลต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก
แม้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก
แต่พื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยยังคงแข็งแกร่งโดยการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศยังคงเติบโตในไตรมาส 3/2561
ส่งผลให้เมื่อเปรียบเทียบดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 กับสิ้นปี 2560
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย
สำหรับมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนพฤศจิกายน 2561
ที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องกับตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียนที่มูลค่าซื้อขายลดลงเช่นกัน

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
-  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ปิดที่ 1,641.80 จุด ลดลง 1.6% 
จากสิ้นเดือนก่อน และปรับตัวลดลง 6.4% จากสิ้นปี 2560 โดยกลุ่มทรัพยากร
และกลุ่มธุรกิจการเงินให้ผลตอบแทนมากกว่า SET index โดยในเดือนพฤศจิกายน 2561
ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 13,881 ล้านบาท
-  Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ระดับ 15.23 เท่า ขณะที่ 
Historical P/E อยู่ที่ระดับ 15.55 เท่าซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ
13.59 เท่า และ 14.47 เท่าตามลำดับ
-  อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ระดับ 3.18% 
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 3.01%
-  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ 16.8 ล้านล้านบาท 
ลดลง 5.0% จากสิ้นปี 2560 ตามทิศทางดัชนี
-  มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนพฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ระดับ 41,585 ล้านบาท ลดลง
 29.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-  ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 279,146 สัญญา 
ซึ่งลดลง 26.5% จากเดือนก่อน โดยทุกตราสารอนุพันธ์มีปริมาณการซื้อขายลดลงจากเดือนก่อน
 
"SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________