รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2561 08:19:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2561
หลักทรัพย์
JKN
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย(listed)
โดย นางสาว พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 04/12/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.3% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.81% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทย เอ็น ดี ที(listed)
โดย นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 04/12/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -6.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________