รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ย. 2561 08:13:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
หลักทรัพย์
FNS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ฟินันซ่า(listed)
โดย นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/11/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 28.57% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 41.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. มั่นคงเคหะการ(listed)
โดย บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/11/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.89% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 16.32% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________