รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ย. 2561 08:17:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
หลักทรัพย์
PROUD
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น(listed)
โดย นาย ธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21/11/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไว้ท์กรุ๊ป(listed)
โดย บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 23/11/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -23.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไว้ท์กรุ๊ป(listed)
โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 23/11/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -8.8% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไว้ท์กรุ๊ป(listed)
โดย บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 23/11/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 50.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 50.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โอสถสภา(listed)
โดย นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/11/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________