รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ย. 2561 21:59:00
หัวข้อข่าว
Audited Yearly and Consolidated F/S (F45-3)
หลักทรัพย์
IRC
แหล่งข่าว
IRC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
    The Company and Consolidated Financial Statement (F45-3)
      INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

                   (In thousands)
The Consolidated Financial Statement
                   Yearly
                   Audited
      Ending         30 September
      Year        2018     2017
 Net profit (loss)      358,616   423,790
 EPS (baht)           1.79     2.12
             


The Company Financial Statement
                   Yearly
                   Audited
      Ending         30 September
      Year        2018     2017
 Net profit (loss)      351,459   440,497
 EPS (baht)           1.76     2.20
             

Type of report
   Unqualified opinion

Remark
   Please see details in financial statements, auditor's report and remarks 
from SET SMART

   Please see details in financial statements, auditor's report
 and remarks from SET SMART
 
 "The company hereby certifies that the information above is correct and
 complete. In addition, the company has already reported and disseminated
 its financial statements in full via the SET Electronic Listed Company
 Information Disclosure (SET Portal), and has also submitted the original report
 to the Securities and Exchange Commission."             Signature ___________________________
                  ( Mrs.Pimjai Leeissaranukul and Mr.Hiroshi 
Harada )
                  Chairman and President
             Authorized Persons to Disclose Information
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.