รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ย. 2561 09:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
หลักทรัพย์
PRIME
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การคงเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (DIGI)
 - บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL)
 - บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (EMC)
 - บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (FC)
 - บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MPG)
 - บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK)
 - บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE)
 - บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (SPORT)
 - บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) (TFI)
 - บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TSI)
คงเครื่องหมาย                    : C
วันที่คงเครื่องหมาย                  : 16 พ.ย. 2561
เหตุผล                       : ยังแก้ไขเหตุไม่ครบถ้วน
เหตุที่ยังไม่ได้แก้ไข                  :
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว
   สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ                      :
หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ 
สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น)
ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้
______________________________________________________________________