รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ย. 2561 08:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
หลักทรัพย์
SAMCO
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บีอีซี เวิลด์(listed)
โดย FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 12/11/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.97% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไรมอน แลนด์(listed)
โดย นาย จิรวุฒิ คุวานันท์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/11/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.195% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 14.147% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สัมมากร(listed)
โดย ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 09/11/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.6363% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.3842% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________