รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2561 09:01:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ HYDRO
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO)
ปลดเครื่องหมาย                    : C
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 14 พ.ย. 2561
เหตุผล                       :
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว
   สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
______________________________________________________________________