รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 พ.ย. 2561 20:05:00
หัวข้อข่าว
Reviewed Quarter 3 F/S (F45-1)
หลักทรัพย์
ICN
แหล่งข่าว
ICN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
        The Company Financial Statement (F45-1)
  INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

                      (In thousands)
The Company Financial Statement
                  Quarter 3        For 9 Months
                   Reviewed         Reviewed
      Ending         30 September       30 September
      Year        2018     2017     2018     2017
 Net profit (loss)       17,896    20,608    62,350    44,236
 EPS (baht)           0.04     0.06     0.14     0.15
             

 
Type of report
   Unqualified opinion

Remark

   Please see details in financial statements, auditor's report
 and remarks from SET SMART
 
 "The company hereby certifies that the information above is correct and
 complete. In addition, the company has already reported and disseminated
 its financial statements in full via the SET Electronic Listed Company
 Information Disclosure (SET Portal), and has also submitted the original report
 to the Securities and Exchange Commission."

             Signature ___________________________
                  ( Mr.Monchai Manepairoj )
                  Chief Executive Officer
             Authorized Persons to Disclose Information

______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.