รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 พ.ย. 2561 08:28:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
หลักทรัพย์
TACC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)(listed)
โดย นาย สถาพร โพธิ์ทอง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์(listed)
โดย นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.822% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.373% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________