รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 พ.ย. 2561 08:15:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาย ราไชฑศวรรน์ เหล่าถาวรวงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สิงห์ เอสเตท(listed)
โดย บริษัท เครดิต สวิส (สิงคโปร์) จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.68% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________