รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ต.ค. 2561 17:56:00
หัวข้อข่าว
Unreviewed Quarter 3/2018 and Consolidated F/S (F45-3)
หลักทรัพย์
ASP
แหล่งข่าว
ASP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
    The Company and Consolidated Financial Statement (F45-3)
      ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

                      (In thousands)
The Consolidated Financial Statement
                  Quarter 3        For 9 Months
                  Unreviewed        Unreviewed
      Ending         30 September       30 September
      Year        2018     2017     2018     2017
 Net profit (loss)       68,271   184,659   408,028   545,412
 EPS (baht)           0.03     0.09     0.19     0.26
             


The Company Financial Statement
                  Quarter 3        For 9 Months
                  Unreviewed        Unreviewed
      Ending         30 September       30 September
      Year        2018     2017     2018     2017
 Net profit (loss)       68,271   184,659   408,028   545,412
 EPS (baht)           0.03     0.09     0.19     0.26
             


Remark

   Please see details in financial statements from SET SMART
 
 "The company hereby certifies that the information above is correct
 and complete."             Signature ___________________________
                  ( Mr.Pithayain Assavanig )
                  Executive Director
             Authorized Persons to Disclose Information
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.