รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ต.ค. 2561 08:39:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2561
หลักทรัพย์
JMART
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เจ มาร์ท(listed)
โดย THE TON POH FUND
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.65% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์(listed)
โดย นาย สมยศ วงษ์ทองสาลี
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -9.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________