รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ต.ค. 2561 08:47:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำัวันที่ 12 ตุลาคม 2561
หลักทรัพย์
BWG
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นางสาว วทันยา วงษ์โอภาสี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.17% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.17% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน(listed)
โดย FIL LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 08/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.26% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. วิค แอนด์ ฮุคลันด์(listed)
โดย นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 9.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 9.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์(listed)
โดย นาย สมยศ วงษ์ทองสาลี
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 10/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________