รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ต.ค. 2561 08:28:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล(listed)
โดย นาย สาธิต วิทยากร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 09/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 84.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สิงห์ เอสเตท(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ยุโรป) จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 05/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.2176% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9083% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________