รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ย. 2561 08:39:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประำจำวันที่ 21 กันยายน 2561
หลักทรัพย์
SABINA
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซาบีน่า(listed)
โดย นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -28.78% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 51.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ณุศาศิริ(listed)
โดย นาย กำธร กิตติอิสรานนท์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ณุศาศิริ(listed)
โดย นางสาว นันทิดา กิตติอิสรานนท์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.8% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง(listed)
โดย นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.918% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________