รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ส.ค. 2561 09:02:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (APEX)
 - บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) (AQ)
 - บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AS)
 - บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (DIGI)
 - บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (EIC)
 - บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (EMC)
 - บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (FC)
 - บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS)
 - บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO)
 - บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MPG)
 - บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (SPORT)
 - บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (T)
 - บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) (TFI)
 - บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF)
 - บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (UMS)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : C
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 16 ส.ค. 2561
เหตุผล                       :
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว
   สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ                      :
หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ 
สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น)
ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้
______________________________________________________________________