รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2561 08:54:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561
หลักทรัพย์
D
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาง ลูซินดา เฉิน
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 09/08/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.57% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________