รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ส.ค. 2561 17:55:00
หัวข้อข่าว
Reviewed Quarter 2 and Consolidated F/S (F45-3)
หลักทรัพย์
AMA
แหล่งข่าว
AMA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
    The Company and Consolidated Financial Statement (F45-3)
         AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED

                      (In thousands)
The Consolidated Financial Statement
                  Quarter 2        For 6 Months
                   Reviewed         Reviewed
      Ending          30 June          30 June
      Year        2018     2017     2018     2017
 Net profit (loss)       24,191    36,842    27,486   109,494
 EPS (baht)           0.05     0.07     0.05     0.21
             


The Company Financial Statement
                  Quarter 2        For 6 Months
                   Reviewed         Reviewed
      Ending          30 June          30 June
      Year        2018     2017     2018     2017
 Net profit (loss)       11,646    25,040    9,949    88,688
 EPS (baht)           0.02     0.05     0.02     0.17
             

Type of report
   Unqualified opinion

Remark

   Please see details in financial statements, auditor's report
 and remarks from SET SMART
 
 "The company hereby certifies that the information above is correct and
 complete. In addition, the company has already reported and disseminated
 its financial statements in full via the SET Electronic Listed Company
 Information Disclosure (SET Portal), and has also submitted the original report
 to the Securities and Exchange Commission."             Signature ___________________________
                  ( Mr.Pisan Ratchakitprakarn )
                  Managing Director
             Authorized Persons to Disclose Information
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.