รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ค. 2561 18:54:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
DIMET
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไดเมท (สยาม)(listed)
โดย บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 17.419% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 24.978% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอคิว เอสเตท(listed)
โดย นาย ณทศา เฉลิมเตียรณ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.23% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________