รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ค. 2561 08:25:00
หัวข้อข่าว
BEX แจ้งรับ LB676A ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
LB676A
แหล่งข่าว
BEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                วันที่ 12/07/2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งประกาศผลการประมูลของ LB676A ดังนี้
พันธบัตร LB676A มีจำนวนวงเงินประมูล 5,000,000 หน่วย

ผลการประมูลที่ประมูลได้ 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 5,000.00 ล้านบาท
ทำให้มูลค่าคงค้างปัจจุบันเท่ากับ 48,055,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 48,055.00 ล้านบาท

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13/07/2561 เป็นต้นไป

หากผู้ลงทุนสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ www.set.or.th
______________________________________________________________________