รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.ค. 2561 13:04:00
หัวข้อข่าว
การปลดเครื่องหมาย HALT หลักทรัพย์ BEAUTY
หลักทรัพย์
BEAUTY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (BEAUTY)
ปลดเครื่องหมาย                    : H
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 06 ก.ค. 2561
รอบ                        : บ่าย
เหตุผล                       :
เปิดเผยสารสนเทศสำคัญแล้ว
หมายเหตุ                      :
 
______________________________________________________________________