รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.ค. 2561 11:51:00
หัวข้อข่าว
การขึ้นเครื่องหมาย HALT หลักทรัพย์ BEAUTY
หลักทรัพย์
BEAUTY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (BEAUTY)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : H
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 06 ก.ค. 2561
รอบ                        : เช้า
เวลา                        : 11:42
เหตุผล                       :
ตลาดหลักทรัพย์หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) "BEAUTY" เนื่องด้วย
ปรากฏข่าวของบริษัทว่า บริษัทเตรียมเสนอบอร์ดเพื่อขอซื้อหุ้นคืน ในวันที่ 9 ก.ค. นี้ 
โดยปัจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ
และอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ BEAUTY
แต่ตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ BEAUTY เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 11.42 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม
2561 เป็นต้นไป จนกว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเผยแพร่แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน
หมายเหตุ                      :
 
______________________________________________________________________