รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 มิ.ย. 2561 19:24:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2561
หลักทรัพย์
DIMET
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไดเมท (สยาม)(listed)
โดย บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26/06/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น -0.242% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 19.971% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ยูบิส (เอเชีย)(listed)
โดย นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26/06/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 18.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________