รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 มิ.ย. 2561 19:11:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2561
หลักทรัพย์
SUC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ค้าเหล็กไทย(listed)
โดย นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 05/06/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.3% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง(listed)
โดย บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 31/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -17.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ศุภาลัย(listed)
โดย สำนักงานประกันสังคม
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 01/06/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการ หุ้นของบมจ. สหยูเนี่ยน(listed)
โดย บริษัท ยูเนี่ยน ยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 01/06/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น 0.0002% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 46.7626% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________