รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2561 08:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
หลักทรัพย์
POST
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บางกอก โพสต์(listed)
โดย นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 2.69% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ศุภาลัย(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.0509% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9768% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________