รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 พ.ค. 2561 19:42:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
หลักทรัพย์
JAS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.1097% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.8987% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.71% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________