รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ค. 2561 17:08:00
หัวข้อข่าว
Report on the result of stock dividend allocation (F53-5) (Revised the explanation on the remaining shares)
หลักทรัพย์
AMA
แหล่งข่าว
AMA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        The results of sale of shares (F53-5)
Report date of securities allocation   : 10-May-2018

Type of offered securities

Common shares
Offered to

Stock dividend
Number of allotted shares (shares)    : 86,320,000
Ratio (old shares:new shares)      : 5 : 1
Number of subscribed shares (shares)   : 86,316,773
Number of remaining shares (shares)   : 3,227
The company will deal with the remaining : To propose at the next shareholder's 
meeting to consider the allocation of remaining shares to reduce the registered
capital.
 shares as follows (Update)

Summary
Total allotted shares (shares)      : 86,320,000
Total subscribed shares (shares)     : 86,316,773
Total remaining shares (shares)     : 3,227
________________________________________________________________________________
___________________Authorized to sign on behalf of the   : Mr. Choosak Pooshutvanitshakul
company
Position                 : Director

Mr. Pisan Ratchakitprakarn
Director

______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.