รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 พ.ค. 2561 17:56:00
หัวข้อข่าว
SET News :SET officially launches "LiVE" platform with blockchain technology to grow startups
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                            SET New 
 32/ 2018
                                        
May 4, 2018

SET officially launches "LiVE" platform with blockchain technology to grow 
startups
 
Bangkok, May 4, 2018 - "LiVE" - the first Thailand crowdfunding platform for 
startups and SMEs developed by The Stock Exchange of Thailand (SET) with support
from the public and private sectors - has officially launched with eight
targeted businesses from various sectors such as mobile application, consumer
products and medical equipment, to join while prompting over 50 companies to
follow suit amid growing enthusiasm from investors.

SET President Kesara Manchusree said that SET has established Live Fin Corp 
Co.,Ltd. having 99.99 percent of shares held by SET, to operate a crowdfunding
platform which provides the Over-the-Counter (OTC) trading service for startups
and SMEs to access capital funding. "LiVE" platform has been developed with the
use of blockchain technology as an infrastructure for participating businesses
to expand and get connected with future alliances.

"SET is determined to offer growth opportunities through the creation of a 
complete startup ecosystem, inclusively from the business management education
for startup and SME entrepreneurs, to assistance in connecting with
institutional and accredited investors. "LiVE" platform will be a key mechanism
to help drive forward Thailand's growth especially enabling startups and SMEs to
have more financial accesses through crowdfunding. Businesses can utilize LiVE
to promote to a wider target group while using partnership to expand customer
base. In addition, this platform also offers opportunities for investors, both
individual and corporate, who are qualified by the Securities and Exchange
Commission (SEC) regulations, to select to invest in their preferred business
with growth potential," added Kesara.

Businesses to be qualified to join "LiVE", have to be companies registered in 
Thailand, whose founders and executives carry no criminal records with financial
statement audit conducted  by certified auditors. In order to raise over THB
20 million, an eligible business must present a record of previous capital
raising of at least THB 5 million, or be endorsed by a sponsor. For fundraising
of over THB 100 million, the financial statements audited by SEC-certified
auditors must be presented.

There are four types of investors for this platform, consisting of 1) 
institutional investor, 2) venture capital, 3) corporate venture capital and 4)
specific investor with annual income no less than THB 4 million or with combined
assets worth no less than THB 50 million, and at least one year of investment
experience.

For more information, please visit www.live-mkt.com and Facebook: LiVE 
Platform.

                  "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________