รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 เม.ย. 2561 18:49:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2561
หลักทรัพย์
ROH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)(listed)
โดย สตาร์วูด โฮเต็ล (ประเทศไทย)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -44.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________