รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 เม.ย. 2561 19:22:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
หลักทรัพย์
ROH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ชโย กรุ๊ป(listed)
โดย นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.571% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.44% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ชโย กรุ๊ป(listed)
โดย นาย ธิติ ยศะสินธุ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.57% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.44% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซีฟโก้(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 23/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซุปเปอร์บล๊อก(listed)
โดย นาย จอมทรัพย์ โลจายะ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)(listed)
โดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -24.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________