รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มี.ค. 2561 08:33:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย "SP" หลักทรัพย์ของ NBC
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 12 มี.ค. 2561
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
สามารถเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินได้ครบถ้วนแล้ว
______________________________________________________________________