รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2561 08:22:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
หลักทรัพย์
JKN
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย(listed)
โดย นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21/02/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/02/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 28.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 40.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย(listed)
โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19/02/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.7% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอ็นเอฟซี(listed)
โดย นาย พิทยากร เนาถาวร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19/02/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -7.91% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 1.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอสพีซีจี(listed)
โดย KYOCERA CORPORATION
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/02/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.52% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________