รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.พ. 2561 08:33:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
หลักทรัพย์
STANLY
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า(listed)
โดย STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE. LTD.
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/02/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.026% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 35.013% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สหยูเนี่ยน(listed)
โดย บริษัท บริษัทยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 05/02/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 45.9514% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________