รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ม.ค. 2561 08:44:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2561
หลักทรัพย์
PERM
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้(listed)
โดย CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/01/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.45% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.97% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เพิ่มสินสตีลเวิคส์(listed)
โดย นาย กริช สุธีรชัย
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15/01/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.8% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.78% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค(listed)
โดย นางสาว ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/01/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 14.91% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/01/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช(listed)
โดย นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19/01/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.32% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________