รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ม.ค. 2561 08:45:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 มกราคม 2561
หลักทรัพย์
SPALI
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 มกราคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์(listed)
โดย นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 12.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นางสาว กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 8.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.94% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ศุภาลัย(listed)
โดย สำนักงานประกันสังคม
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10/01/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________