รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ม.ค. 2561 18:15:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2561
หลักทรัพย์
THRE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/01/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 9.65% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 9.7% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น(listed)
โดย THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/01/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.0895% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9889% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซุปเปอร์บล๊อก(listed)
โดย นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11/01/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ(listed)
โดย HWIC ASIA FUND
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/01/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 12.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 47.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________