รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ธ.ค. 2560 07:56:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2560
หลักทรัพย์
SUTHA
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สุธากัญจน์(listed)
โดย นาย เกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.74% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สุธากัญจน์(listed)
โดย บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 21.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 73.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สุธากัญจน์(listed)
โดย นาย กิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -16.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________