รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ธ.ค. 2560 19:28:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2560
หลักทรัพย์
SQ
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บางปะกง เทอร์มินอล(listed)
โดย นาย YUK LUNG LEE
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 9.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 9.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สหกลอิควิปเมนท์(listed)
โดย บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สหกลอิควิปเมนท์(listed)
โดย นาย อังสุรัสมิ์ อารีกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________