รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ธ.ค. 2560 08:46:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
หลักทรัพย์
PG
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บางปะกง เทอร์มินอล(listed)
โดย นาย อาชวีร์ อังศธรรมรัตน์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -9.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ประชาอาภรณ์(listed)
โดย นาย สำเริง มนูญผล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.005% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ฮิวแมนิก้า(listed)
โดย HUDSON ASIA HOLDINGS PTE. LTD
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 12/12/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 13.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________